top of page

Danışmanlıklar

Planning Solutions Teklif & İhale Hazırlığı Danışmanlığı

Projeleriniz için ihale dosyası hazırlama sürecimiz, ihale şartnamesinden sözleşme tasarısına, teknik şartnamelerden keşif ve metraj çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

 

Her ihale dökümanının, Projenin spesifik ihtiyaçlarını ve sektör standartlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesini sağlıyoruz. Sözleşme taslaklarını, projenizin yasal ve teknik gerekliliklerine uygun olarak kusursuz bir şekilde oluşturuyoruz.

 

Projelerinizin maliyet analizinin temelini oluşturan keşif ve metraj çalışmalarımızla, size en doğru maliyet tahminini sunuyoruz. Yapılan her hesaplama, piyasa koşullarını ve projenizin özel gereksinimlerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz.

 

Fiyat analizleri konusunda geçmişten gelen adam-saat datamızı ve Birim Fiyat Havuzumuzu kullanarak, gerekli tüm iş gücü, malzeme, ekipman ve diğer indirekt giderleri hesaplıyoruz. Ayrıca, tüm teklif süreçlerinde gerekli risk analizini yaparak, finansal giderleri ve Projeye ait nakit akışını oluşturarak teklif sürecinin tüm riskleri kapsadığından emin oluyoruz. 

 

İhale dokümanlarınızın her birini, ihaleye sunulmadan önce detaylı bir incelemeden geçiriyoruz. Bu süreçte, eksiksiz ve hata içermeyen bir ihale paketi oluşturarak, tüm dökümanları İşveren’in istediği format ve şablonda hazırlayarak sizinle paylaşıyoruz. 

10 Yıllık Uzman Deneyimi

Ücretsiz

Ön Görüşme Sağlayın

10 Yıllık Uzman Deneyimi

Ücretsiz Bilgi Havuzuna Erişin

bottom of page