top of page

Danışmanlıklar

Planning Solutions Bütçe, Hakediş & Kontrol Danışmanlığı

Planning Solutions olarak, bütçe hazırlama, hakediş kontrolü ve maliyet kontrolü konularında sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle projelerinizin finansal temellerini sağlamlaştırıyoruz.

Proje Bütçelerinin hazırlanması, Müşterilerimiz için özelleştirilmiş çözümler üretebilmek için projeye ait Maliyet Kırılımlarının (CB) detaylı bir analizi ile başlıyoruz ve  oluşturduğumuz Maliyet Kod Kırılım yapıları (CBS) ile proje bütçelerini istenilen detay ve etkinlikte hazırlıyoruz. 

Bütçe hazırlanması sırasında Projelerinizin kapsamını, kalitesini ve süresini göz önünde bulundurarak, her bir müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik bir nakit akışı oluşturuyoruz ve buna karşılık gerçekleşmeleri Maliyet Kontrol Altyapısı ile takip ediyoruz. 

Projelerde yaşanan bütçe aşımlarının önceden tespit edilebilmesi için müşterilerimize özgü Bütçe Raporlama arayüzleri oluşturuyoruz ve Proje Bütçelerine karşılık gelen gerçekleşen harcamaları ve Nakit Akışını tüm detayları ile birlikte  haftalık ve aylık olarak raporlanmasını sağlıyoruz. Böylece, Projelerde ki hedeflenen bütçe, maliyet kontrol ve karlılık hedeflerinin gerçekleşme oranlarını takip ediyoruz. 

Ayrıca,  Proje süresince yapılan hakedişlerin tasarım, saha uygulamaları ve sözleşme ile uyumluluğunu kontrol ediyoruz ve tüm hakedişlerinizin toplu bir şekilde raporlanmasını sağlıyoruz.

10 Yıllık Uzman Deneyimi

Ücretsiz

Ön Görüşme Sağlayın

10 Yıllık Uzman Deneyimi

Ücretsiz Bilgi Havuzuna Erişin

bottom of page